Vidaus tvarkos ir saugumo taisyklės

Rezervacija

 • Svečiai, užsakydami numerius telefonu, internetu ar elektroniniu paštu, privalo pateikti vilos administratoriui savo kontaktinius duomenis, o atvykę ‒  asmens dokumentą.
 • Užsakant vietas per kelionių organizatorių Booking.com, Airbnb.com, taip pat įsigijus kelialapį, paslaugų paketus arba gavus kuponą iš  Gera dovana, Makalius ir kt., rezervacijos mokesčio mokėti nereikia. Už papildomai suteiktas paslaugas svečiai išsiregistruodami atsiskaito vilos registratūroje.
 • Pagal vilos nuostatus svečių atvykimas  ‒ nuo 14:00, išvykimas ‒ iki 12:00. Galimas specialus susitarimas dėl  laiko.
 • Rezervuojama sumokėjus  nuo 30% iki 50% visų paslaugų sumos. Neatvykus avansas negrąžinamas.
 • Svečiai, rezervuodami vietas, tiksliai nurodo žmonių skaičių, kurį galima keisti tik suderinus su vilos administratore.

 

Svečiai gali nemokamai naudotis

 • išsinuomotomis patalpomis ir ten esančiomis materialinėmis vertybėmis,
 • teniso kortais, raketėmis ir kamuoliukais,
 • plaukioti irklentėmis (supais),
 • batutu, vaikų žaidimų aikštele ir sporto inventoriumi, 
 • paplūdimio gultais, hamakais, sūpynėmis,
 • gali maudytis tvenkinyje, tam skirtose maudyklose,
 • gali plaukioti valtimis ne daugiau kaip dviese, vandens dviračiais ne daugiau kaip keturiese, tik vilkėdami gelbėjimosi liemenes.

 

Svečiai, sumokėję papildomą mokestį (jei nesutarta kitaip), gali 

 • žvejoti tvenkinyje  ‒ tik pranešę sodybos administratorei ir sumokėję už žvejybos leidimą,
 • kitomis paslaugomis.

Svečiai privalo

 • atvykę į vilą kartu su administratore apžiūrėti ir priimti išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes,
 • perskaityti sodybos vidaus tvarkos, saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos taisykles ir jų laikytis,                    
 • paimti iš vilos administratorės išsinuomotų patalpų raktus, saugoti juos, o išvykdami atiduoti administratorei; pametus  raktus, būtina pranešti administratorei.

Draudžiama

 • rūkyti visose patalpose ir kambarių balkonuose; galima rūkyti lauke tam skirtose vietose, nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas,
 • naudoti fejerverkus ir kitą pirotechniką sodybos teritorijoje,
 • be administratorės leidimo kūrenti viloje esančius židinius,
 • kelti lauke triukšmą,  klausytis garsios muzikos po 23 val., 
 • be administratorės leidimo nešioti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas,
 • be administratorės leidimo žvejoti,
 • leisti vaikams be suaugusiųjų priežiūros maudytis, irstytis valtimi be gelbėjimosi liemenių,
 • be administratorės leidimo įeiti į laukinių žvėrių aptvarus ir juos maitinti.

 

Atsakomybė

 • Vilos administratorė įsipareigoja supažindinti svečius su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis.
 • Tėvai arba  kiti prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti savo vaikų saugumą.
 • Bet kokią žalą, padarytą „Barono vilai“, svečiai atlygina Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 • Nuostolius, padarytus nepilnamečių vaikų,  privalo atlyginti jų tėvai arba globėjai.
 • Už kliento ar jo vaikų patirtas traumas ar  žalą jų turtui dėl  pačių kaltės pažeidus saugaus elgesio ir poilsio sąlygas sodybos savininkas neatsako.
 • Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius patalpų viduje, laiptinėje, vaikščiojant miško takais, kieme, vaikų žaidimo ar sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis tvenkinyje ar plaukiojant vandens dviračiu ar valtimi, atsakingi patys svečiai. 
 • Už nelaimingus atsitikimus  dėl alkoholio vartojimo atsako patys svečiai.
 • Kiekvienas svečias pats atsakingas už  atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.

 

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės  

 • Būtina tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti  vaikams jų jungti.
 • Rūkyti galima tik lauke  skirtose vietose, nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
 • Vilos teritorijoje ugnį kurti galima tik įrengtoje laužavietėje arba kepsninėje, ne arčiau kaip 3 m atstumu nuo pastatų ir medžių. Draudžiama neužgesintą  ugnį palikti  be priežiūros.
 • Be administracijos žinios, neišklausius instruktažo,  draudžiama  kūrenti židinį. Negalima prie  jo palikti vaikus  be priežiūros.
 • Malkas reikia krauti tik  skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies.
 • Miške negalima kurti bet kokio pobūdžio ugnį. 
 • Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais. 
 • Šokinėti ant batuto galima tik po vieną, didžiausia apkrova  ‒ 120 kg. 
 • Sportinius įrenginius galima naudoti tik pagal paskirtį.

 

Svečius, nesilaikančius sodyboje nustatytų vidaus tvarkos,  elgesio ir priešgaisrinės saugos taisyklių, administratorė, įvertinusi aplinkybes, gali  įspėti arba jiems taikyti  pinigines baudas.