PIRTIS

Didžiojoje viloje įrengta nedidelė rusiška pirtelė 8 asmenims su priepirčiu ir dušu. Gerai iškūrenta pirtis ir beržinės vantos tinka norintiems atsipalaiduoti, atgauti jėgas ir linksmai pavakaroti.  Ji apvalo žmogaus kūną ir sielą ir nepalieka abejingų.

KAINOS

Pirtis su priepirčiu (3 val.) 70
Pirtis su  priepirčiu, svečių sale ir židiniu (vakarui) 140
Kubilas (3 val.) 90
Kubilas ir pirtis (3 val.) 160
Pirtis su priepirčiu 3 val. 70
Pirtis su  priepirčiu,  svečių sale ir židiniu (vakarui) 140
Kubilas 3 val. 90
Kubilas ir pirtis 3 val. 160

LAUKO KUBILAS

Dieviškas mau­dy­mo­si po­ty­ris ir kū­nui, ir sie­lai karštame lau­ko ku­bi­le, ku­riuo ga­li­ma džiaug­tis žie­mą ir va­sa­rą, mau­dy­tis vie­nam, su šei­ma ar ge­rais drau­gais. Kubilas – japoniškos pirties išradimas. Ja­po­nų le­gen­dos by­lo­ja, kad die­vai su­tvė­rė pa­sau­lį bū­tent mau­dy­da­mie­si pir­ties ku­bi­le. Da­bar tokios mau­dy­nės pa­pli­tu­sios vi­sa­me pa­sau­ly­je, jos ypač po­pu­lia­rios Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se.

Kai­ti­ni­ma­sis ku­bi­le – tie­siog iš­si­gel­bė­ji­mas tiems, ku­rie sun­kiai iš­tve­ria suo­miš­kos sau­nos karš­tį ar­ba ru­siš­kos pir­ties drėg­mę. Karš­tą va­sa­rą ku­bi­lą ga­li­ma pri­leis­ti vė­saus van­dens ir atsigaivinti. Žie­mos me­tu kai­ti­ni­ma­sis jame – ypa­tin­ga, romantiška at­rak­ci­ja. Karš­tas van­duo at­pa­lai­duo­ja įsi­tem­pu­sius rau­me­nis, ša­li­na nuo­var­gį, temperatūrų kontrastas ir mau­dy­nės snie­ge grūdina, su­tei­kia žva­lu­mo ne vie­nai die­nai.

KUBILO PRIVALUMAI

  • Pagamintas iš maumedžio.
  • Vienu metu telpa iki 8 asmenų.
  • Vandens temperatūra – iki 45 laipsnių.
  • Tvirti mediniai laiptai.
  • Patogus takelis iki maudyklos.
  • Kubilo zonos apšvietimas vakare.
  • Iškūrenimas Jūsų pageidaujamu laiku.
  • Po kiekvieno naudojimo kubilas išplaunamas.
  • Galima nuomotis kartu su pirtimi arba atskirai.

KONTAKTAI

El. paštas: ruta@baronovila.lt

Telefonas: +370 698 40202

Sekite mūsų naujienas Facebook

SUSISIEKITE DĖL REZERVACIJOS